Entusiastiske og engasjerte

 

 

 

 

 

Om oss

Entusiastiske og engasjerte unge bønder


Fylkesmannen i Østfold startet i 2011 prosjektet ”Smaalensgås, lokal mat i Østfold” i samarbeid med Norsk Genressurssenter. Prosjektet skulle jobbe med informasjon til nye produsenter, og det var et ønske om at hold av Smaalensgås kunne bli tilleggsnæring for bønder i Østfold. Våren 2013 mottok utvalgte gårder i Østfold gåsekyllinger for fremfôring til slakt. En milepæl var nådd, og Smaalensgåsa var igjen tilbake i Østfold! Totalt 80 gjess ble sendt til slakt samme høst, og sluttproduktet ble solgt til ulike restauranter og prosjekter. Tilbakemeldingene var meget gode.

Unik og lokalt produsert gås, med røtter i gamle tradisjoner
Unik og lokalt produsert gås, med røtter i gamle tradisjoner
Unik og lokalt produsert gås, med røtter i gamle tradisjoner

Prosjektet gav et unikt erfaringsgrunnlag, og våren 2014 gikk gårdene Skulberg i Spydeberg, Taraldrud i Marker og Manstad i Fredrikstad sammen og dannet Smaalensgås fra Østfold AS. Vi er en gjeng med entusiastiske og engasjerte unge bønder, som arbeider mot en felles målsetning om å skape et kortreist og bærekraftig produkt. Hver gård har sin egen historie og identitet, og sluttproduktet kan spores direkte tilbake til den enkelte produsent.

 

Unik og lokalt produsert gås, med røtter i gamle tradisjoner
Unik og lokalt produsert gås, med røtter i gamle tradisjoner
Unik og lokalt produsert gås, med røtter i gamle tradisjoner