Med røtter i gamle tradisjoner

 

 

 

 

 

Unik og lokalt produsert gås

Med røtter i gamle tradisjoner


Gåsa vår er akkurat det den utgir seg for å være. En unik og lokalt produsert gås, med røtter i gamle tradisjoner. En delikatesse som både er tradisjonell, og produsert på bærekraftig måte. Vanskeligere er det ikke, syns vi!

 

Gåsekyllingene ankommer gårdene våre i månedene april og mai. De første ukene holdes de innendørs i oppvarmet husvære. Kyllingene er meget sårbare den første tiden, og det er viktig at temperaturen holdes jevnt på 36 grader, samt at de har tilgang på vann og mat til enhver tid. 

Unik og lokalt produsert gås, med røtter i gamle tradisjoner
Unik og lokalt produsert gås, med røtter i gamle tradisjoner

Den første tiden fôres kyllingene med egnet kraftfôr, og gradvis får de tilgang til store gresskledde beiteområder, der de tilbringer hele sommeren. På beitene høster de selv den nødvendige mengden fôr, men har tilgang til korn hvis de ønsker det.

 

Når det nærmer seg slaktetid fôres gjessene ekstra med korn, slik at de blir gode og feite før de ender opp på matfatet. Alt korn som benyttes i oppfôringen dyrkes enten lokalt på gårdene våre, eller på gårder i nærområde. Stort mer lokalt kan det ikke bli!

 

Unik og lokalt produsert gås, med røtter i gamle tradisjoner